હુ તમને ઓળખતો નથી

અત્યરે દીકરા મોટા થાય, વધારે કમાઈ અને વધારે ને વધારે કમાઈ લેવામાં માં-બાપ ને ભૂલી જાય છે. ઘર ની બહાર કાઢે છે ત્યારે હવે માં-બાપ એ આવા દીકરા નું સુ કરવું જોઈએ એ કદાચ આ વાર્તા માંથી શીખવા જોઈએ   આ વાત ભાવનગર ના એક કુટુંબ ની છે. કુટુંબ માં પપ્પા મમ્મી એક દીકરો અને […]

ઇન્ડિયન આર્મી ને સૌથી મોટુ દાન

1965 ભારત  પાકિસ્તાન સામે નું યુધ્ધ  જીતી ગયું હતું। આખા ભારત માં જાણે દિવાળી હોઈ તેવો માહોલ હતો. ભારતીય લોકો હજુ યુદ્વ નો મહોત્સવ ઉજવી પણ નહોતા રહ્યા ત્યારે બીજી બાજુ ચીન તેબેટ બોર્ડર પર આક્રમણ ની તૈયારી કરી રહ્યું હતું। તિબેટ હડપી લેવા દાદાગીરી સારું કરી દીધી। યુદ્ધ માટે ધમકી આપવાનું ચાલુ કરી દીધું। […]