“ભગવાન સાથે વાતચીત”

“ભગવાન સાથે વાતચીત” એક માણસે આકાશ સામે જોઈને કહ્યું, ‘હે ભગવાન મારી સાથે વાત કર’, એ જ સમયે એક બુલબુલે સુંદર મજાનું ગીત છેડ્યું, પણ પેલા માણસનું એ તરફ ધ્યાન જ ન ગયું !! પછી પેલા માણસે આકાશ સામે જોઈને વિનંતી કરી, ‘હે ભગવાન, મારી સાથે બોલ તો ખરો !’ એ જ સમયે આકાશમાં છવાયેલાં […]

સરદાર પટેલ ની એક નાની વાત

1937 ની આઝાદ ચળવળ માં કામ કરી ચૂકેલ એક પ્રતિષ્ઠિત માણસ અને એનું વતન એ વખત નું પેશાવર નું એક ગામ. દેશ ને આઝાદી મળી પછી એ  તેના ગામ જાય છે. ઘર ના દરવાજા ખોલી સાફ સફાઈ કરે છે ત્યાં તેને આઝાદી માં અંગ્રેજો સામે લડવા માટે રાખેલી બંધુક એન્ડ હથિયાર મળે છે હથિયાર જોઈ […]